Energi og miljø

Fjordvarme

Fjordvarme er eit uavhengig rådgjevarselskap som tilbyr tenester knytt til fornybare energiløysingar som forstudier, prosjektutvikling, prosjektleiing, prosjektering og drift, samt energibruk i bygg og prosjektering av VA-anlegg. Fjordvarme har kontor på Nordfjordeid.

Fjordvarme

Klikk her for å besøke vår nettside

Enøk-senteret

Enøk-senteret eit privat rådgjevingsfirma som tilbyr tenester knytt til energirådgivning, energiovervaking, energiledelse, ITB rådgjeving, gjennomføringsbistand og energimerking. Våre enøk-rådgjevarar hjelper deg eller din bedrift med å redusere energikostnader gjennom bruk av fornybar energi og energieffektiviseringstiltak, samtidig som vi tek eit miljøansvar. Selskapet har hovudkontor i Ørsta og avdelingskontor i Ålesund og på Vågå.

Enøk-senteret

Klikk her for å besøke vår nettside