Ledige stillinger

Søk jobb i Nordplan

Nordplan er i vekst og utvikling og har behov for fleire engasjerte medarbeidarar i våre fagområde innan:

  • Plan- og areal
  • Arkitektur og Landskap
  • Byggeteknikk (RIB, RIBrann)
  • Veg og VA
  • Prosjektadministrasjon

 I Nordplan vil du kunne arbeide sjølvstendig i ditt fag, og du vil kunne samhandle med kollegaer i tverrfaglege prosjektgrupper i våre samhandlingsverktøy. Saman skal vi levere kundane våre fagleveranser til avtalt kvalitet, tid og kostnad innanfor trivelege og inspirerande rammer.

Verksemda vår er organisert i avdelingar og fag, og vi har ulike kontorstader. 

Er du interessert i å utvikle kompetansen din i eit dynamisk prosjektmiljø – ta gjerne kontakt med meg for ein prat.

Ser fram til å møtast😊

Med vennleg helsing  Bjørn Myklebust, dagleg leiar. Telefon 906 22 758.  
Epost bm@nordplan.no

kontaktannonse.png