Velkomen til Nordplan

Nordplan vart etablert i 1987. Vi er eit fleirfagleg kompetansemiljø som utfører:

- Arkitekttenester
- Landskapsarkitekttenester
- By- og arealplanlegging
- Bygge- og anleggsteknisk prosjektering
- Brannteknisk prosjektering
- Prosjektadministrasjon.

 

Vi har hovudkontor på Nordfjordeid, avdelingskontor i Førde, Ålesund og Vågå.

Vi tilbyr design-, plan- og prosjekteringstenester i eit kreativt fagleg miljø med sterkt kundefokus. Vi arbeider for offentlege og private kundar i alle prosjektfasar, frå idé til ferdig bygt anlegg. Gjennom våre avdelingskontor tilbyr vi teknisk og arkitektfagleg rådgjeving gjennom heile verdikjeda frå planlegging og design,  prosjektering og produksjon fram til ferdig bygt anlegg. Vi legg stor vekt på tverrfagleg prosjektering gjennom tett samvirke mellom ulike fagområde. Fagfolk med ulik bakgrunn som samarbeider tett ved handtering av grenseflatene mellom fag skaper gode og fleksible løysingar.

 

Nordplan har etablert ein god posisjon i marknaden, basert på kvalitetsbevisst design og arkitektur, avansert bruk av informasjonsteknologi og eit sterkt fokus på kostnader.

Aktuelt
Førde Rådhus er nominert til Arkitekturprisen 2015
Nyaste prosjekt
Nordplan AS | Tlf: 57 88 55 00 | Fax: 57 88 55 01 | E-post: post@nordplan.no | Org.nr. 948081768 MVA