Ledige stillinger

Veifaget


Hos oss får du:

 • Muligheten til å bygge opp din kompetanse
 • Gode muligheter til egenutvikling gjennom prosjekt
 • I stor grad påvirke eigne arbeidsoppgaver og prosjekt
 • Interne kompetansenettverk med samarbeid på tvers av kontorene og fagfelt
 • Fleksibel arbeidstid
 • Konkurransedyktige betingelser


Dine hovedoppgaver vil blant anna omfatte:

 • Modellbasert veg- gateprosjektering
 • Koordinering og samarbeid med andre fag med fokus på digital arbeidsflyt
 • Oppfølging i byggeperioden


I tillegg kan du få mulighet til å arbeide med:

 • veiledning av yngre vegingeniører
 • Prosjektledelse


Vi ønsker at du er proaktiv og kan være med på å gjøre laget vårt sterkere innen veifaget, ha god evne til helhetstenkning samt ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.

Du bør ha denne kompetansen:

 • Master eller bachelor innan vegfaget
 • Minimum 3 års relevant erfaring fra prosjektering av veg og samferdsel. Vi ønsker søknad også dersom du har kortere erfaring enn dette.
 • Du er nysgjerrig og ønsker å omstille deg med de endringene som markedet krever
 • God formidlingsevne på norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig

Om Nordplan

Arbeidsgiver: Nordplan As Avd Lillehammer

Adresse: Vormstuguvegen 40, 2624 Lillehammer

Hjemmeside: https://www.nordplan.no

Nordplan AS har oppdrag for både offentlige og private kunder. Gjennom våre avdelingskontor tilbyr vi teknisk og arkitektfaglig veiledning fra idè til ferdig bygget anlegg. Vi legger stor vekt på tverrfaglig prosjektering og tett samvirke mellom de ulike fagområdene. Slik finner vi gode, fleksible og robuste løsninger.

Om stillingen

Stillingstittel: Veiplanlegger
Antall stillinger: 1
Oppstart: Etter avtale
Hjemmekontor: Hybrid
Ansettelsesform: Fast
Heltid/deltid: Heltid
Sektor: Privat
Arbeidsdager: Ukedager
Arbeidstid: Dagtid


kontaktannonse.png