Kunngjeringar

VARSLINGSBREV

Kunngjering av planoppstart næringsområde/ massetak Kviane-område B13 på Nor i Eid kommune.

VARSLINGSBREV

VARSLINGSBREV

Kunngjering av planoppstart for detaljreguleringsplan for Solvika gbnr. 29/2, Fjaler kommune