Kunngjeringar

VARSLING PLANOPPSTART, Vegsundrabben

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8, blir det med dette varslet oppstart av detaljregulering for Vegsundrabben. Planområdet ligger sør for Tørlevegen.

VARSLING PLANOPPSTART, KYRKJEVEGEN

I medhald av Plan og bygningslova § 12-8 vert det varsla om oppstart av detaljreguleringsplan for Kyrkjevegen gbnr. 21/139 i Førde kommune. Planområdet er på om lag 1 daa, og ligg nord for Fv. 481 Angedalsvegen.