Kunngjeringar

VARSLINGSBREV, regplan Domstein

Detaljregulering for Domstein AS på Raudeberg.
Domstein AS ønskjer å legge til rette for utviding av sjøtilknytt næringsverksemd. Nytt landareal skal fyllast ut i sjøen på eigedommane 119/1, 119/302 og 119/41, og brukast til ny fabrikk for kvitfisk- og sjømatproduksjon, med tilhøyrande salsapparat. Det vil bli bygd djupvasskai i forkant av fyllinga.

Annonse i Fjordenes Tidende den 26.januar.pdf

Varslingsbrev Domstein 22012018.pdf