Kunngjeringar

VARSLINGSBREV, Gravplass i Kjølsdalen

Kunngjering av oppstart – detaljregulering for utviding av gravplass ved Kjølsdalen kyrkje.

VARSLINGSBREV, Larsgården 19

Oppstart av planarbeid for Larsgårdsevegen 19, «Sparbutikken» i Larsgården. Formål med planarbeidet er å legge til rette for ny daglegvarebutikk og etablering av leilegheiter i 3 etasjar over butikkdelen.