Kunngjeringar

VARSLINGSBREV, PELAGIA

Oppstart av detaljregulering for Pelagia Moldefjorden i Selje kommune. Planen skal mellom anna legge til rette for fylling i sjø for å etablere djupvasskai, samt opne for utviding av eksisterande bygningsmassar.