Ledige stillingar

Vi er Nordplan. Kva er din plan?

Nordplan veks og treng fleire dyktige medarbeidarar

Nordplan er eit tverrfagleg teknisk konsulentselskap som leverer tenester og rådgiving innanfor arealplan, arkitektur, konstruksjon, bygningsteknikk, energi, miljø, berekraft og prosjektadministrasjon. Vårt mål er å samhandle med kunden i et langsiktig perspektiv, slik at kunden oppnår varig verdi i sine prosjekt. Vi har lokal forankring med våre avdelings- og satelittkontor der våre kreative og dyktige medarbeidarar har sin daglege arbeidsplass. Våre kontor finn du i Ålesund, Ørsta, Nordfjordeid, Måløy, Leikanger i Stad, Stryn, Førde, Bergen, Vågåmo, Bismo, Lillehammer og Vestby.

Vår arbeidsmetode i prosjekt er strukturert samhandling som er geografisk uavhengig mellom interne og eksterne fag. Vi ser kontinuerleg etter innovasjon i arbeidsmetodikk og tenesteutvikling basert på vår kjernekompetanse. Vi er opptatt av individuell fleksibilitet for våre medarbeidarar innanfor rammene av kunde- og prosjektmål. Du kan lese meir om oss på Om Nordplan

Arealplanlegger

Ledig stilling

Bli med og planlegg morgondagens bygg og anlegg

Har du lyst til å jobbe i eit dynamisk og tverrfagleg teknisk miljø for eit meir berekraftig samfunn? Då kan Nordplan vere ein riktig plass for deg. Nordplan er i vekst og vi ønskjer deg i teamet for å utvikle framtidsretta løysingar saman med oss. Vi har behov for å auka kapasiteten vår innan arealplanfaget. Fagområdet er i stadig utvikling med både strenge krav til innhald og eit aukande fokus på å sikra gode berekraftige løysingar også i planfasen.

Arkitekt

Ledige stillingar

Bli med og planlegg morgondagens bygg

Har du lyst å bli ein del av vårt innovative arkitektgruppe og skape berekraftige løysingar for framtida? Vi søkjer to erfarne arkitektar med kompetanse innan BIM og brei prosjekterfaring. Som ein del av vårt dedikerte team på ca. 20 arkitektar vil du vere involvert i alt frå småskala boligprosjekt til store offentlege helseutbyggingar. Vår store prosjektportefølje i Bergen krever at ein av stillingane blir lokalisert til vårt kontor i Bergen.

BIM-koordinator

Ledig stilling

Bli med og planlegg morgondagens bygg

Har du lyst å bli ein del av vårt innovative team og skape berekraftige løysingar for framtida? Vi søkjer BIM-koordinator som vil inngå i vårt team av ca. 40 arkitektar og bygningsteknikarar. Du vil vere involvert i alt frå småskala boligprosjekt til store offentlege helsefasilitetar. 

Business Controller

Ledig stilling

Bli med og planlegg morgondagens bygg og anlegg

Har du lyst til å jobbe i eit dynamisk og tverrfagleg teknisk miljø for eit meir berekraftig samfunn? Då kan Nordplan vere ein riktig plass for deg. Nordplan er i vekst og vi ønskjer deg i teamet for å utvikle framtidsretta løysingar saman med oss. 

Energi- og Miljørådgjevar

Ledig stilling

Bli med og planlegg morgondagens bygg

Har du lyst til å jobbe i eit dynamisk og tverrfagleg teknisk miljø for eit meir berekraftig samfunn? Då kan Nordplan vere ein riktig plass for deg. Nordplan er i vekst og vi ønskjer deg i teamet for å utvikle framtidsretta løysingar saman med oss. Vi har oppdrag innanfor alle fasar av eit byggeprosjekt, alt frå moglegheitsstudier og konseptstudier i planfase til detaljprosjektering av byggeplanar. 

VA-ingeniør

Ledig stilling

Bli med og planlegg morgondagens bygg og anlegg

Har du lyst til å jobbe i eit dynamisk og tverrfagleg teknisk miljø for eit meir berekraftig samfunn? Då kan Nordplan vere riktig plass for deg. Nordplan er i vekst og vi ønskjer deg i teamet for å utvikle framtidsretta løysingar innan Vann- og Miljøteknikk

Vegplanleggar

Ledig stilling

Bli med og planlegg morgondagens bygg og anlegg

Har du lyst til å jobbe i eit dynamisk og tverrfagleg teknisk miljø for eit meir berekraftig samfunn? Då kan Nordplan vere ein riktig plass for deg. Nordplan er i vekst og vi ønskjer deg i teamet for å utvikle framtidsretta løysingar saman med oss. Vi har oppdrag innanfor alle fasar av eit byggeprosjekt, alt frå moglegheitsstudier og konseptstudier i planfase til detaljprosjektering av byggeplanar.