Prosjektadministrasjon

Prosjektadministrasjon

Våre tenester omfattar prosjekteringsleiing og byggeleiing. Vi gjennomfører teknisk, økonomisk og framdriftsmessig kontroll og rapportering.

Referanseliste

Den tekniske utviklinga har gjort byggeprosessen kompleks og teknisk krevjande. Tida er viktig i ei byggesak: Tid for planlegging og prosjektering, tid for offentleg sakshandsaming og godkjenning, tida det tar å bygge. Tid er pengar. Vi tek ansvaret for at prosjektet vert gjennomført innafor vedteke budsjett og i samsvar med godkjent tidsplan. Vi tilbyr koordinering og administrering av prosjekteringsfase og byggefase.