Fjordvarmeanlegget i Ulsteinvik - utbygging

Fjordvarme AS har vore med og utvikla fjernvarmeprosjektet i Ulsteinvik sidan 2009. Vi har gjennomført forstudie, forprosjekt, hovudprosjekt, prosjektleiing og bistår med drift. 

Initiativtakar for fjordvarmeanlegget i Ulsteinvik var Ulstein kommune, som oppretta Ulstein Fjernvarme AS i desember 2011. 

Anlegget leverer fornybar varme og kjøling til private og offentlege bygg i Ulsteinvik. Anlegget er basert på fjordvarme og varmepumper. Dette medfører lite naturinngrep og ingen utslepp. 

Byggherre: Ulstein kommune og Ulstein Fjernvarme AS
Oppdrag: Prosjektleiing ved utbygging av fjernvarme og fjernkjøleanlegg i Ulsteinvik
Fagområde: Termisk energi, drift av energianlegg
Stad: Ulsteinvik
Areal: 150 000 m2
År: 2009-til dags dato
Fornybar energi: 8 350 MWh/år