Fjordvarmeanlegget på Nordfjordeid - utvidelse

Det har vore stor pågang til fjordvarmeanlegget på Nordfjordeid. Det vart derfor naudsynt å bygge eit nytt vekslarhus for å levere tilstrekleg effekt til varme og kjøling. 

Det nye vekslarhuset starta å levere effekt juli 2017 og leverar til alle kundar sør for vekslarhus 1 ved Fagerelva.

Fjordvarme var prosjektleiar, prosjekteringsleiar og prosjekterande for utvendig rørnett, VA og inntaksleidning. Nordplan var arkitekt og RIB. Riksheim Consulting bistod med VVS. Nikolai Arnestad bistod med elektro. 

Byggherre: Stad (Eid) Fjordvarme KF
Fagområde: Termisk energi, drift av energianlegg, energibruk i bygg, vatn og avløp, Eid Fjordvarme
Stad: Nordfjordeid
År: 2015-2017
Installert effekt: 2000 kW
Fornybar energi: 5 000 MWh/år (660 tonn CO2/år)

RELATERTE PROSJEKTER