Kollektoranlegg i Stad Næringspark - utbygging

Fjordvarme har prosjektert og leda utbyggingen av kollektoranlegget tilknytta Stad Næringspark på Leikanger i Stad kommune. Prosjektet bestod av planlegging og prosjektering av sjøleidningar tilkopla ein kollektor, samt eit ekstra par sjøleidningar for framtidig bruk. 

Systemet har eit teoretisk energiopptak på opptil 100 kW, men er skalerbart ved framtidig behov.

Byggherre: Stad Fjordvarme KF
Fagområde: Fjernkjøling og varmepumpe
Areal: 2 350 m2
År: 2021
Installert effekt: 100 kW
Fornybar energi: ca. 13 tonnCO2/år