Nybygg for Mediefag ved Høgskulen i Volda

Sivert Aarflot bygget er eit nybygg for ca. 500  mediestudentar og 50 tilsette ved Høgskulen i Volda. 
Nye og moderne medieareal/studierom, sosiale soner, vrimletorg, animasjonsrom, multirom, klippesuiter, fleirbruksstudio, fotostudio, kontorarbeidsplassar. Bygget har passivhusstandard og det er lagt stor vekt på miljømessige konsekvensar ved utforming og materialvalg.

Prosjektkostnad:      203

Kontaktinfo BH/PL:  

Jens Kristian Hersløv, Prosjektleiar, Statsbygg, mobil. 908 15 812

mail:JensKristian.Herslov@statsbygg.no

Byggherre: Statsbygg
Oppdrag: Byggherreombud og SHA-koordinator
Fagområde: Prosjektadministrasjon
Prosjektnr.: 19264
Stad: Volda
Areal: 4000 m2 BTA, 2700 m2 BRA
År: 2021

RELATERTE PROSJEKTER