Elektrifisering av Nordmørspakken og Halsa - Kanestraum for Fjord1

Fjord1 har frå 2020 anbodet på å drifte Nordmørspakken, som mellom anna inkluderer ferjesambanda Edøya – Sandvika, Seivika – Tømmervåg og Kvanne – Rykkjem. I tillegg driftar Fjord1 sambandet Halsa – Kanestraum på E39.

Sambanda skal ha ferjer som primært skal gå heilelektrisk.

Nordplan, i samarbeid med ENØK-senteret, har vore engasjert av Novaform for å bidra med administrativ og teknisk byggeleiing og SHA-koordinering i byggefasen av ladeanlegga på kaiene.  

Arbeidet har mellom anna gått ut på oppfølging på anleggsplass, arrangere byggemøter med entreprenørar, og sørge for overlevering frå entreprenør til Fjord1.

Byggherre: Fjord1
Oppdrag: Byggeleiing, SHA-koordinering
Fagområde: Prosjektadministrasjon, byggeleiing, SHA-koordinering
Prosjektnr.: 20032, 20033, 20186, 21118, 21119, 21120, 21122, 21137, 21138
Stad: Nordmøre: Molde, Aukra, Kristiansund, Tustna, Smøla, Sunndal, Surnadal, Tingvoll og Heim kommuner
Areal: ...
År: Ferdigstillast 2023

RELATERTE PROSJEKTER