Gang- og sykkelveg FV650 Amdam - Giskemo, Sjøholt

Langs Fv 650 mellom Amdam og Giskemo i Ørskog kommune er det bygd gang- og sykkelveg med tilhørende belysning, overvanns- og vannledning. Traséen er ca. 1800 meter lang.

Vi har stått for reguleringsarbeidet, prosjektering av gangvegen samt hatt byggeledelse.

Byggherre: Ørskog kommune
Oppdrag: Byggeplan og byggeledelse for gang- og sykkelveg langs FV650 Amdam - Giskemo, Sjøholt
Fagområde: Reguleringsplan, veg og VA
Prosjektnr.: 14192, 07029
Stad: Sjøholt
År: 2007, 2014-2017

RELATERTE PROSJEKTER