Gang- og sykkelveg FV650 Amdam - Giskemo, Sjøholt

Langs Fv 650 mellom Amdam og Giskemo i Ørskog kommune skal det bygges en gang- og sykkelveg med tilhørende belysning, overvanns- og vannledning. Trasèen er ca. 1800 meter lang.

Vi har stått for prosjektering av gangvegen samt har byggeledelse for den.

Byggherre: Ørskog kommune
Oppdrag: Byggeplan og byggeledelse for gang- og sykkelveg langs FV650 Amdam - Giskemo, Sjøholt
Fagområde: Veg og VA
Prosjektnr.: 14192
Stad: Sjøholt
År: 2014-2017

RELATERTE PROSJEKTER