Amfi og servicebygg Volda sentrum

Nordplan har prosjektert oppgradering av molo, Servicebygg og VA anlegg i et tverrfagleg prosjekt mellom småbåthavna og Øyraelva i Volda. Nordplan har koordinert innspel frå Geotekniker, NVE, Volda Jeger og Fiskeforening og Statens vegvesen i prosjekteringa.

Ny plastring og steinlegging på utside av molo mot Øyraelva har reparert og forsterke moloen, samtidig har moloen fått et amfi av stein og Universell tilkomst til elva. Molo mellom elva og småbåthamn er oppgradert med nytt Servicebygg og nytt uteområde med bord og benker.

Servicebygg med Vaskerom, dusj, WC,  HC WC og pumperom er eit modulbygg frå Danfo, Danfo har produsert og levert bygget med fasadar teikna av oss. Vi har laga eit reliefmønster med trelekter som gjev eit rikt og varierande fasadeutrykk som gjev mykje tilbake til omgjevnadane. Innfelt belysing er plassert for å forsterke  effekten og gjev lys til de ulikt funksjonane.

Det er etablert vannforsyning og avløpspumpeledning til bygget. I samanheng med utbygginga av servicebygget er det etablert ny utsleppsledning. Oppstrøms av den nye utslippsledningen er det utført strømpeforing av eksisterende betongrør for fellesavløp.

Byggherre: Volda kommune
Oppdrag: Konseptfase, anbod og detaljprosjekt
Fagområde: Landskapsarkitektur, Arkitektur, VA, Konstruksjon og PA
Prosjektnr.: 20053
Stad: Volda
Areal: 2800 m2
År: 2020-2023

RELATERTE PROSJEKTER