Luftambulansebase Førde

Luftambulansen har fått nytt bygg ved Førde Sentralsjukehus. Nordplan har utført programmering, regulering, bygg- og brannteknisk prosjektering samt vore byggherreombod for prosjektet. Arkitekt for bygget har vore Solem Arkitekter i Trondheim og Åsen & Øvrelid i Førde har vore totalentreprenør.

Dette har vore eit teknisk krevjande og uvanleg prosjekt, og vi er svært stolte over resultatet. Vi har fått særs gode tilbakemeldingar frå Luftfartstilsynet for måten landingsdekke med sine krav er løyst på og frå Solem Arkitekter for vårt bidrag til estetisk gode konstruktive løysingar.

Luftambulansebase med helikopterdekkSamband mellom nybygg og eksisterande sjukehusGangbru mot eks. sjukehusAvstandsbileteHelikopterdekkBrukonstruksjonGlasskjerm
Byggherre: Helse Førde
Oppdrag: Programmering, regulering, bygg- og brannteknisk prosjektering av nytt bygg for Luftambulansen i Førde
Fagområde: Arkitektur, arealplanlegging, byggeteknikk, brannteknikk, prosjektgruppeleiing, prosjektleiing
Prosjektnr.: 11096
Stad: Førde
Areal: ca. 3000 m2 + 900 m2 helikopterdekke
År: 2014

RELATERTE PROSJEKTER