Moglegheitsstudie Vålebru

Moglegheisstudie for fortetting, byggehøgder og bebyggesesstruktur i Vålebru. Sentralt i arbeidet har vore å ivareta den intime og venlege atmosfæren som Vålebru har, men samstundes tilretteleggje for framtidig utvikling. Studien er utført i form av 3D-illustrasjonar og temakart.

Prosjektkostnad:
500.000 kr eks mva (vårt honorar)
Kontaktinfo BH/PL:
Jostein Gårderløkken, Plan og teknisk sjef, Ringebu Kommune, mob.977 51 103, Jostein.garderlokken@ringebu.kommune.no

Byggherre: Ringebu kommune
Oppdrag: Moglegheitsstudie for fortetting og byggehøgder i Vålebru
Prosjektnr.: 21245
Stad: Vålebru i Ringebu
År: 2021

RELATERTE PROSJEKTER