Servicebygg Storneskaia

Nordplan vart engasjert av Ålesund Havnevesen for å teikne eit servicebygg på den nye Storneskaia. Bygget inneheld servicefunksjonar for drift av kaianlegget (trafo, vannrom etc.) og servicefunksjonar i tilknytning til turisme.

Storneskaia er ei internasjonal hamn og er avgrensa med ISPS-gjerde. Servicebygget ligg i overgangen mellom ISPS-gjerdet og byen, og fungerer som ein ”ankomsthall” for turistane som kjem til byen med turistbåt. Her er det óg toalett og inngang til turistinformasjonen.

Storneskaia kveldFasade mot sjøenPerspektivteikning Perspektivteikning Servicebygg Storneskaia - kveldssteming
Byggherre: Ålesundregionens Havnevesen
Oppdrag: Arkitekturprosjektering frå konsept- til detaljering
Fagområde: Arkitektur, byggeteknikk
Prosjektnr.: 11013
Stad: Ålesund
Areal: ca 170 m2 BTA
År: 2012

RELATERTE PROSJEKTER