Coop Vassenden

Prosjektet inneberer riving av nyare tilbygg til det opprinnelige Vassenden Hotell. På tomten tenker en å ha Coop -butikk med leilegheiter i etasjane over. På til grensa område planleggast vidare rekkehus og leilegheitsbygg. Den gamle hotell-bygningen blir rehabilitert og tenkt brukt som kontor/næringslokale.

Uteområdet opparbeidast med grøntareal med diverse fellesareal, leikeareal,  parkerings-plasser og tilkomst for privatbilar og varelevering. På butikk-taket blir det felles takterrasse. Leilegheitene og rekkehus er 2 og 3 roms og størrelsane er frå  ca. 60, 70 til 110 m2.

Prosjektet representerer senterutvikling på Vassenden og området får tiltrengt oppgradering. Med dette kan Vassenden Hotell istandsettast og bli tatt i bruk. En ønsker at hotellet skall kunne stå fram som det landemerket det er og at nærliggande bebyggelse skall tilpassast det. 

Nordplan AS: Skisseprosjekt Coop Vassenden og Gamle Vassenden HotellNordplan AS: Skisseprosjekt Coop Vassenden og Gamle Vassenden HotellNordplan AS: Skisseprosjekt Coop Vassenden og Gamle Vassenden HotellNordplan AS: Skisseprosjekt Coop Vassenden og Gamle Vassenden HotellNordplan AS: Skisseprosjekt Coop Vassenden og Gamle Vassenden HotellNordplan AS: Skisseprosjekt Coop Vassenden og Gamle Vassenden Hotell
Byggherre: Coop Nordvest og Gravdal Bygg AS
Oppdrag: Skisseprosjekt
Fagområde: Arkitektur
Prosjektnr.: 21255
Stad: Vassenden i Sunnfjord kommune
Areal: Forretning 1200 m2 BTA - Bueiningar 1900 m2 BTA
År: 2021-2022

RELATERTE PROSJEKTER