Startpunkt Verksodden

Tilrettelegging av startpunkt for Langsua Nasjonalpark og verneområda rundt, samt eige område med informasjon om dei rike forekomstane av kulturminne i området.

Utarbeiding av skisse- og forprosjekt, samt anbodsgrunnlag for startpunkt Verksodden ved Langsua Nasjonalpark. Prosjektet var ein samarbeidsprosjekt med Sør-Fron Kommune og Innlandet Fylkeskommune, då det og inneheld eit eige informasjonsområde for kulturminna i området.

Prosjektet inkluderar forbetring av parkerings- og renovasjonsløysing, liten rasteplass med benker og bålplass, samt to separate informasjonspunkt: eit for verneområda og eit for kulturminner. Heile prosjektet er uforma iht. designmanualen for nasjonalparkane.

Byggetrinn 1 med grunninstallasjoner er fullført - byggetrinn 2 er planlagt utført 2023.

Byggherre: Fylkesmannen i Oppland/Langsua Nasjonalparkstyre
Oppdrag: Prosjektering av startpunkt ved Langsua Nasjonalpark
Fagområde: Arkitektur, Landskapsarkitektur
Prosjektnr.: 19236
Stad: Verksodden i Espedalen
Areal: 3000 m2 BTA
År: Fase 1 er ferdigstilt, fase 2 ferdigstillast i 2023

RELATERTE PROSJEKTER