Nord Gondol Mosjøen

Pendelbane frå elvebredda av elva Vefsn i Mosjøen sentrum til Stortuva 820 m.o.h. 

Illustrasjon: NorconsultIllustrasjon: NorconsultIllustrasjon: NorconsultIllustrasjon: NorconsultIllustrasjon: NorconsultIllustrasjon: NorconsultIllustrasjon: NorconsultIllustrasjon: NorconsultIllustrasjon: NorconsultIllustrasjon: Norconsult

Pendelbane frå elvebredda av elva Vefsn i Mosjøen sentrum til Stortuva 820 m.o.h. (Øyfjellet). Prosjektet vil og vere eit byutviklingsprosjekt, då basestasjonen er tenkt å innehalde areal og funksjonar for ulike turist- og kulturbehov samt andre forretningsformål. I tillegg vil Helgeland Museum sitt nybygg vere ein del av det samla prosjektet. På fjellet vil toppstasjonen innehalde restaurant og rom for overnatting. Bana er ei av få, der ein tenker å ha open balkong på taket av kabinen.  

Arkitekt: Norconsult.

Byggherre: Nord Gondol
Oppdrag: Konseptfase, forprosjekt, anbud /detaljprosjekt
Fagområde: PGL, RIB, RIbr, RIBfy, RIBkalk
Prosjektnr.: 21171
Stad: Mosjøen
Areal: Toppstasjon/restaurant ca 2000m2, basestasjon m. øvrige funksjonar 2270 m2 BTA
År: 2020-Pågår

RELATERTE PROSJEKTER