Kalvåg oppvekstsenter – ny gymsal

Prosjektet omfattar ny gymsal med tilhøyrande garderober på same etasjenivå. I tillegg får skulen eit nytt stort allaktivitetsrom, grupperom og møterom. Det er også installert heis som går over tre etasjer, ny reinhaldssentral og lagerrom. Den nye gymsalen vil bli nytta både til idrett‐ og kulturaktivitetar.

Foto byggeplass 2Snitt AFoto byggeplass 1
Byggherre: Bremanger kommune
Oppdrag: Konseptfase, forprosjekt med generalentreprise, detaljprosjektering
Fagområde: Arkitektur, landskapsarkitektur, konstruksjon og brannkonsept
Prosjektnr.: 14150
Stad: Kalvåg, Bremanger kommune
Areal: 3000 m2 BTA
År: Ferdigstilt i 2018

RELATERTE PROSJEKTER