Voss fjellandsby

Planarbeidet er utarbeidd på vegne av Voss fjellandsby og skal legge rammer og føringar for å utvide eksisterande hyttelandsby og utvikling av eit heilårstilbod for heile familien i Myrkdalen på Voss.

I samarbeid med Hartting Architekten og Mestres Wåge Arqitectes utarbeidde Nordplan bebyggelsesplanar og illustrasjonsplan med typologiar og skisserte løysingar for infrastruktur og «sentrum».

På bakgrunn av områdeplanen utarbeidde Nordplan eit skisseprosjekt for gatetunet, den sentrale gata i Fjellandsbyen, parkeringsanlegget og allmenningane. Planen er fleksibel og det er lagt vekt på å integrere dei ulike funksjonane i kvarandre. Allmenningane tek med seg naturen inn i fjellandsbyen, og gir gatetunet ein sterk identitet.  

Illustrasjon arealbrukBebyggelsetettheitGrønnstrukturIllustrasjonsplan
Byggherre: Voss Fjellandsby AS
Oppdrag: Områderegulering, bebyggelseplanar, skisseprosjekt
Fagområde: Landskapsarkitektur, plan, arkitektur
Prosjektnr.: 10018
Stad: Voss
År: 2010

RELATERTE PROSJEKTER