Kommuneplanen sin arealdel Bremanger

Nordplan har utarbeidd utkast til 1. høyring, kommuneplanen sin arealdel i samarbeid med Bremanger kommune.  

Prosjektet omfatta alle plandokument inkludert konsekvensutgreiing. Arbeidet vart utført i nært samarbeid med kommunen som hadde ansvar for mellom anna mottak og vurdering av innspel i medverknadsfasane. Plankartet i denne saka vart framstilt i Gis-line sin programvare, for å vere kompatibelt med kommunen sine interne system. 

Prosjektkostnad:                             750 000,-

Kontaktinfo BH/PL:                        

Magnhild Mykjebust, leiar, plan og forvaltning, Bremanger kommune
Magnhild.myklebust@bremanger.kommune.no

Byggherre: Bremanger kommune
Oppdrag: Utarbeide alle plandokument
Fagområde: Arealplanlegging/samfunnsplanlegging
Prosjektnr.: 18225
Stad: Bremanger
År: 2019

RELATERTE PROSJEKTER