Eid Næringspark

Nordplan regulerte nytt næringsområde på Stokkenes i 2011. Eid kommune bestemte så for og bygge ut området og Nordplan fikk oppdraget med å utarbeide byggeplan for området.

I tillegg har Nordplan hatt ansvaret for byggeleiing under utbygging av området.

500 meter veg
Vann- og avløpsanlegg.
Pumpestasjon
Drensanlegg
Strøm og belysning

Byggherre: Eid Industrihus KF
Oppdrag: Reguleringsplan, byggeplan og byggeleiing
Prosjektnr.: 13060
Stad: Nordfjordeid
År: 2011-2016

RELATERTE PROSJEKTER