Gang- og sykkelveg FV467 Andvordsjordet

Vi har vært prosjekterende for Kveen Anlegg på totalentreprisa på ein 900 meter lang gang- og sykkelveg i Lom. 

Prosjektet besto av:

  • Bussholdeplasser
  • Kabelgrøfter
  • Overvannsanlegg
  • VA-anlegg for Lom kommune
Byggherre: Statens Vegvesen og Oppland fylkeskommune
Oppdrag: Byggeplan i totalentreprise
Fagområde: Veg og OVA
Prosjektnr.: 18013
Stad: Lom
År: 2018

RELATERTE PROSJEKTER