Bygstadhaugane bustadfelt

Nordplan regulerte nytt bustadområde på Bygstad i 2010. Gaular kommune bestemte så og bygge ut området og Nordplan fikk oppdraget med å utarbeide byggeplan for området.

I tillegg har Nordplan hatt ansvaret for byggeleiing under utbygging av området.

  • 750 meter veg
  • Vann- og avløpsanlegg.
  • Drensanlegg
  • Strøm og belysning
  • Beplanting
  • Støttemurer.
Byggherre: Gaular kommune
Oppdrag: Regulerings- og byggeplan for nytt bustadområde
Prosjektnr.: 11123
Stad: Bygstad
År: 2010-2014

RELATERTE PROSJEKTER