Analyse av spillvassnett i Hareid kommune

Analysen var ein del av eit større VA-oppdrag for Hareid kommune og hadde til hensikt å kartlegge situasjonen i kommunens spillvassnett. Tilstand og kapasitet vart vurdert, og aktuelle tiltak med kostnadsestimater ble utarbeida og presentert i ein prioritert rekkefølge.

Det ble laget modeller basert på relevante SOSI-filer, Gemini, generelle normer for vannforsyning, synfaring og samtaler med kommunen.

Byggherre: Hareid kommune
Oppdrag: Analyse av spillvassnettet i Hareid kommune
Stad: Hareid kommune
År: 2021

RELATERTE PROSJEKTER