Opprusting av Eidsgata

I samband med at Eid kommune fikk tildelt midler fra Sogn- og Fjordane fylkeskommune fikk Nordplan i oppdrag med å detaljprosjektere for opprusting av Eidsgata.

Oppdraget gikk i hovedsak ut på å oppgradere gata med smågatestein skifte ut hele gatelegemet med tilhørende VA og kabelanlegg.

Byggherre: Eid kommune
Oppdrag: Byggeplan
Prosjektnr.: 10170
Stad: Nordfjordeid
År: 2011-2013

RELATERTE PROSJEKTER