Analyse av vassnettet i Hareid kommune

Analysen var ein del av eit større VA-oppdrag for Hareid kommune og hadde til hensikt å kartlegge situasjonen i kommunens vassnett. Tilstand og kapasitet vart vurdert, og nødvendige tiltak var presentert. 

Det ble laget modeller basert på relevante SOSI-filer, Gemini, generelle normer for vannforsyning, synfaring og samtaler med kommunen.

Byggherre: Hareid kommune
Oppdrag: Analyse av vassnett
Fagområde: Analyse
Stad: Hareid
År: 2018

RELATERTE PROSJEKTER