Miljøgate Dombås

Prosjektet var vektlagt gjennomført med bakgrunn i prinsippet om lik tilgjengeligheit for alle og universell utforming.

I hovedtrekk inngjekk følgjande delarbeid:

  • Vegarbeider. Opprusting Dombåsgrende, omlegging Kyrkjevegen, bygging av ny veg Bokhandelvegen, etablering av kantparkering og busslommer
  • ‏‏‏‎‎‎‎‎‎‎‎‎‪Fortau langs Dombåsgrende og Kyrkjevegen
  • Fartsdempere, kantstein, smågatestein og tørrmur
  • Overvannsledninger, sluk og sandfang
  • Belysning og kabelgrøfter
  • Grøntstruktur, beplantning og møblering av uteområder
Miljøgate DombåsMiljøgate DombåsMiljøgate Dombås
Byggherre: Dovre kommune
Oppdrag: Byggeplan for miljøgate
Fagområde: Vegplanlegging, overvannshåndtering, landskapsutforming
Prosjektnr.: 13005
Stad: Dombås vest
År: 2013-2014

RELATERTE PROSJEKTER