Friidrettsanlegg og fotballbane, Sjøholt

Ålesund kommune er byggherre for nytt fotball- og friidrettsanlegg ved Sjøholt skule. Nordplan har gjennomført forprosjekt, laga byggeplan og hatt prosjekt- og byggeleiing i byggefasen.

Det er opparbeidet nytt friidrettsanlegg og fotballbane med kunstgress for 9-er fotball ved Ørskog skule. Friidrettsanlegget har en løpebane på 200 m. Det er tilrettelagt for senere etablering av flomlysanlegg med 8 lysmaster, samt oppføre et lagerbygg og en tribune. I området innenfor løpebanen er det lagt til rette for aktiviteter som slåball, håndball og isbane vinterstid. Fotballbanen har kunstgress med granulat av type SBR. 

Byggherre: Ørskog kommune / Ålesund kommune
Oppdrag: Forprosjekt, byggeplan, anbod, prosjekt- og byggeleiing
Fagområde: Veg/VA, SØK, prosjektadministrasjon
Prosjektnr.: 19029, 19069, 17066
Stad: Sjøholt, Ørskog
År: 2017-2022

RELATERTE PROSJEKTER