Holsbru – Innfallsport, Langsua nasjonalpark

Holsbru er ein av hovudinnfallsportane til Langsua nasjonalpark og ligg i Gausdal Vestfjell, ved Liumsetervegen og Ormtjernkampen i den nye Langsua. Holsbru er godt besøkt gjennom sommaren med besøkstal opp mot 12.000 personer. Sentralt i området ligg Holsbru kafé som er kjent for servering av god heimelaga mat.

Målet for prosjektet er å skape ein attraktiv innfallsport til verneområdet forankra i dei naturgjevne kvalitetane på staden. I tillegg til å organisere området betre med blant anna omstrukturering av parkering, betre organisering av informasjon samt ny løysning for bom i Liumsetervegen. Utforming og system for skilting følgjer Miljødirektoratet sin rettleiar «Innfallsporter».

Prosjekt er delt inn i 2 fasar;

Fase 1 er utført i 2018 og Fase 2 som er planlagt i 2019 inkluderar utsmykking og skilttavler mm.

Plattform med sitteplasser og skilttavlerFrå parkeringsplassen mot plattformPlattform med sitteplasser og skilttavlerNærområdetPlattform med sitteplasser og skilttavler3D-modell frå prosjekteringsfasenPlanteikning
Byggherre: Fylkesmannen i Oppland
Oppdrag: Konseptfase, forprosjekt, anbod
Fagområde: Landskapsarkitektur
Prosjektnr.: 15224
Stad: Langsua nasjonalpark, Oppland
Areal: 4500 m²
År: Fase 1 ferdigstilt i 2018, fase 2 uførast i 2019

RELATERTE PROSJEKTER