Sulagondol, bunnstasjon

Utformingen av bunnstasjonen er inspirert av den funksjonelle tankegangen som er benyttet ved Devoldfabrikken. Form og uttrykk på byggene gjenspeiler deres funksjon og datidens rasjonelle byggemetoder, og materialer er valgt for å hindre brann og brannspredning.

Vi har valgt å gjenspeile stasjonens funksjon ved å bue den i bakkant slik at bygningsformen følger gondolenes bane. Taket over gondolheisen er holdt akkurat så høyt som det må være for å ha plass til de tekniske installasjonene og skrår så videre til det treffer hovedtaket i en bue for å understreke gondolenes bevegelse opp ifra kjelleren og videre opp mot toppstasjonen. Publikumsdelen knyttes sammen med Bygg 17 (et av fabrikkens eksisterende bygg). Rehabilitering og ombygging av Bygg 17 til en suvenir- og utleiebutikk har også vært en del av prosjektet.

Bunnstasjon sett fra parkeringen i sørøstOversiktsbilde bunnstasjon og DevoldfabrikkenBunnstasjon og nytt parkanlegg sett fra vestBunnstasjon, Bygg 17 og den historiske brannstasjonen sett fra vestSnitt bunnstasjon og gondolkjellerInngang til bunnstasjonenVenteareal for påstigningPåstigning gondolEksisterende situasjon - Bygg 17 sett fra vestEksisterende situasjon - Bygg 17 sett fra sørBelysning av bunnstasjon nattBelysning av bunnstasjon nattBelysning av bunnstasjon natt
Byggherre: Flakk Gruppen AS
Oppdrag: Idé- og forprosjektfase for Bunnstasjonen ved Sula gondolen
Prosjektnr.: 20087
Stad: Langevåg i Sula kommune
År: 2022

RELATERTE PROSJEKTER