Sulagondol, bunnstasjon

Utformingen av bunnstasjonen er inspirert av den funksjonelle tankegangen som er benyttet ved Devoldfabrikken. Form og uttrykk på byggene gjenspeiler deres funksjon og datidens rasjonelle byggemetoder, og materialer er valgt for å hindre brann og brannspredning.

Vi har valgt å gjenspeile stasjonens funksjon ved å bue den i bakkant slik at bygningsformen følger gondolenes bane. Taket over gondolheisen er holdt akkurat så høyt som det må være for å ha plass til de tekniske installasjonene og skrår så videre til det treffer hovedtaket i en bue for å understreke gondolenes bevegelse opp ifra kjelleren og videre opp mot toppstasjonen. Publikumsdelen knyttes sammen med Bygg 17 (et av fabrikkens eksisterende bygg). Rehabilitering og ombygging av Bygg 17 til en suvenir- og utleiebutikk har også vært en del av prosjektet.

Kontaktinfo BH/PL: Terje Devold
Prosjektleiar, Flakk Gruppen AS, mobil +47 905 85 799
terje.devold@gmail.com

Byggherre: Flakk Gruppen AS
Oppdrag: Idé- og forprosjektfase for Bunnstasjonen ved Sula gondolen
Prosjektnr.: 20087
Stad: Langevåg i Sula kommune
År: 2022

RELATERTE PROSJEKTER