Romsdalsgondolen

Pendelbane frå hamna i sentrum av Åndalsnes til «Byfjellet» Nesaksla 705 m.o.h. Prosjektet består av botnstasjon ved fjorden, toppstasjon og eigen restaurantbygning på fjellet, samt mastepunkt oppe i fjellsida. Føresetnad for godkjenning av prosjektet er at all utbygging på fjellet skal vere reverserbar med minimale terrenginngrep – dvs. etterlate seg minimale spor ved ei evt. demontering. Alle konstruksjonar er utført med direkte fundamentering tilpassa eksist fjellprofil. Fjellstasjon med skrudde fagverkskonstruksjonar i stål og restaurant med prefabrikerte rammer av limtre. Anlegget er bygt utan tilkomstveg. Infrastruktur, vatn, avløp og straum, er til ordna via eit 1300m langt pilothol inne i fjellet frå fjorden og opp. Arkitekt: Jensen & Skodvin. Fase 2 Sporstøl Arkitekter
Romsdalsgondolen vart kåra til årets anlegg 2022.

Romsdalsgondolen - årets anlegg - Nordplan.pdf

Byggeindustrien - Årets anlegg 2022.pdf

Byggaktuelt.pdf

Stålnytt.pdf

Byggherre: Romsdalsgondolen AS
Oppdrag: Frå idè-/skissefase til ferdig utbygt vår/sommar 21
Fagområde: Prosjekteringsleiing, byggteknisk prosjektering samt konstruksjonsdesign.
Prosjektnr.: 17277
Stad: Åndalsnes, Rauma kommune
Areal: 1650 m2 BTA
År: 2021

RELATERTE PROSJEKTER