Aksla Stadion

Aksla stadion var etter fleire år med dårleg vedlikehald moden for rehabilitering. Nordplan fekk derfor i oppdrag å detaljprosjektere ny friidrettsbane og fotballbane. I dette låg mellom anna masseutskifting av dårleg grunn, drenering av fotballbane og løpebane, samt nytt lysanlegg.

Nordplan hadde óg ansvaret for å kontrahere entreprenør, samt å følgje opp entreprenøren i byggetida.

COWI gjennomførte eit forprosjekt som danna grunnlaget for vidare prosjektering.

Fra åpningsdagen. Foto: Per Sindre WelleAktivitet på åpningsdagen. Foto: Per Sindre WelleLøpebanen. Foto: Per Sindre Welle
Byggherre: Ålesund Kommune
Oppdrag: Utbetring av eksisterande idrettsanlegg
Fagområde: Byggeteknikk, anlegg, landskapsarkitektur
Prosjektnr.: 13029
Stad: Aksla, Ålesund Kommune
År: 2014

RELATERTE PROSJEKTER