Storgata i Sykkylven

Storgata er ei sentrumsnær gate, og Tverrgata som går forbi Sykkylven Energi er en ny trase. I prosjektet skulle Storgata oppgraderes med nytt fortau, det ble også lagt nytt separatsystem og EL-anlegg i gata. Nordplan hjalp Sykkylven kommune med å lyse ut prosjektet offentlig, evaluere og anbefale entreprenør for utbyggingen. Nordplan var så med gjennom hele byggeprosessen fra start til slutt. Anlegget er nå ferdigstilt og avsluttet.

Prosjektkostnad:            10 000 000,-

Kontaktinfo BH/PL:         Bjarte Hovland,
                                       Teknisk sjef, Sykkylven kommune
                                       mobil. 975 48 720
                                       e-post:  bjarte.hovland@sykkylven.kommune.no

Byggherre: Sykkylven kommune
Oppdrag: Byggeplan og byggeledelse
Fagområde: Veg, EL, VA, SØK, BL
Prosjektnr.: 17113
Stad: Sykkylven
Areal: 1 km veg
År: 2019

RELATERTE PROSJEKTER