E39 Ekset-Furene

I samband med rammeavtale med Statens Vegvesen Region midt fekk Nordplan oppdrag med å utarbeide byggeplan for ny gang- og sykkelveg frå Ekset til Furene i Volda kommune. Prosjektet gjer at det no er sammenhengende gang- og sykkelveg fra Volda til Ørsta.

Oppdraget består mellom anna av:

  • Gang- og sykkelveg
  • Betongkulvert under E39
  • Busslommer
  • Drens og overvatn
  • Avkøyrsler
  • Kryss
  • Støytiltak
  • Belysning
  • Grunnervervstegningar
Byggherre: Statens Vegvesen
Oppdrag: Byggeplan
Fagområde: Vegplanlegging, byggeteknikk
Prosjektnr.: 14159
Stad: Volda
År: 2014-2017

RELATERTE PROSJEKTER