Øvre Rotset næringsområde

Myravegen
Oppgradering av infrastruktur i Myravegen. Anlegget strekker seg fra Leirshaugen i sør til Rotsetgeila i nord. I bakken skal det legges ny ledning for vann, spillvann og overvann. Samtidig skal det legges en ny trasse for elektro- og kommunikasjonsledninger. Det vil også bli etablert nytt gatebelysning.

Øvre Rotset næringsområde
Området mellom Leirshaugen/gravlunden og E39 (Austefjordvegen) er et myrområde ble gravd opp og klar for etablering av fremtidige næringsbygg. Ny infrastruktur og masseutskifting av myrområdet er utført. Myrmassene ble lagt opp som voll mot sør. På vestsiden av E39 skal vegen som kobles på Torvmyrvegen opparbeides på nytt. Her skal det også legges nytt VA- og EL-anlegg i bakken.

Prosjektkostnad:   25 000 000,-

Kontaktinfo BH/PL: Rune Totland, Prosjektleder, Volda kommune,mob. 994 65 002,  Rune.totland@volda.kommune.no

Byggherre: Volda kommune
Oppdrag: Byggeplan og byggeledelse
Fagområde: Veg, EL, VA, SØK, BL
Prosjektnr.: 17228
Stad: Volda
Areal: 3 km veg
År: Ferdigstilt 2019

RELATERTE PROSJEKTER