Kiperviktorget Ålesund

På oppdrag frå Ålesund kommune og i samarbeid med Holte Consult, utarbeidet Nordplan en plan for fornying av Kiperviktorget. Gjennom forprosjektet skulle man finne fleksible løsninger for å forsterke aktivitet og attraktivitet, og legge bedre til rette for dagens matboder og uteservering. 

Nordplan jobbet frem en Shared Space-løsning med et utstrakt bygulv slik at bilene må tilpasse seg fotgjengere i større grad. Vegetasjon brukes som et hovedgrep for skjermingen fra vei og vær mot sør, uten at det tar for mye av sola og utsikten mot sjøen. Nedgangen til parkeringskjelleren har en liten scene mot torget som også kan fungere som sittebenk og lekeplass for barn med en sklie. Et lite amfi bak scenen leder opp til taket på glassbygget med utsiktsplass mot sjø og fjellhei­men i sør. Rehabiliteringen måtte forholde seg til maksbelastning i parkeringskjeller under og behovet for et fleksibelt areal til ulike arrangement, samt trafikale utfordringer. Usynlig infrastruktur er en viktig løsning på det nye torget, med avfallsbrønner, nytt avløp og strømuttak lagt skjult og fokus på å tilrettlegge for food trucks og andre eventer. 

Byggherre: Ålesund kommune
Oppdrag: Fornying av Kiperviktorget i Ålesund sentrum, forprosjekt
Fagområde: Landskapsarkitektur, arkitektur, konstruksjon
Prosjektnr.: 20201
Stad: Ålesund
Areal: 2500 m2 BTA
År: 2020-2021

RELATERTE PROSJEKTER