Fakultet for Kunst, Musikk og Design (UiB)

Nytt fakultetsbygg for Kunst, Musikk og Design (KMD) v/ Universitetet i Bergen vart gjennomførd som eit LEAN-prosjekt med utstrekt bruk av bruk av BIM og digitale verktøy. Statsbygg sette som krav for prosjekteringa at hovudleveransen skulle være ein digital bygningsinformasjonsmodell i 3D (BIM) utarbeida ved hjelp av objektbaserte og brukaropne BIM-standardar/-format. Arkitekt for prosjektet er Snøhetta

Etter anbodsfasen overtok Nordplan Revit-modellen frå arkitekt og modellerte på vegne av fasadeentreprenør Bolseth Glass AS alle objekt som forankrar fasadeelementa til resten av bygget, samt detaljar og justeringar knytt til dører, vindauge, karnapp, glastak, overlys og glasfasadar. Nordplan har helde Revit-modellen av fasaden oppdatert gjennom detalj- og arbeidsfasen samt levert IFC-modellar kvar veke for kollisjonstesting mot dei andre entreprisane.

Hovudinngang - Foto: StatsbyggFasade under bygging - Foto: Bolseth GlassFerdig fasade - Foto: Bolseth GlassFasadedetalj - Foto: SnøhettaFasadedetalj sørvest - Foto: SnøhettaDetaljkomponenter - Illustrasjon fra Revit-modell (Nordplan AS)Illustrasjon fra Revit-modell (Nordplan AS)Illustrasjon fra Revit-modell (Nordplan AS)Fasadedetalj - Foto: SnøhettaFasadedetalj nordvest - Foto: Snøhetta
Byggherre: Statsbygg
Oppdrag: BIM-assistanse for underleverandør på fasade
Fagområde: BIM, 3D-modellering (Revit)
Prosjektnr.: 15078
Stad: Bergen
Areal: 14 800 m²
År: 2017

RELATERTE PROSJEKTER