ASKO – Fokus på miljø

Dette krever store investeringer i energi og transport. Sidan 2015 har Enøk-senteret jobba saman med ASKO konsernet å nå dette målet. Første oppdrag var i forbindelse med introduksjon av den første el-lastebilen i Norge. Vidare har fokus på energieffektivisering og introduksjon av fornybar energi blitt prioritert. Enøk-senteret har kursa og følgt opp implementering av Energiledelse i dei 13 ASKO selskapa. Samtidig har vi jobba parallelt med etablering av energiovervaking og avfallssortering i vår EOS; Energinet. I denne periode er det generert energireduksjon på over 1 GWh i året, og avdekt ytterligare potensiale på 15 GWh.

Byggherre: Asko, Marius Aarset, Teknisk-sjef Konsern
Oppdrag: Enøk-senteret har hatt ansvar for kursing og innføring av energiledelse, energioppfølging, oppfølging gjennomføring tiltak, prosjektleder i Enova søknadsarbeid/rapportering og generell ENØK-berekning og rådgiving
Fagområde: Har jobba kontinuerleg med tverrfagleg rådgjeving. Fag vi har jobba med er mellom anna organisasjonsutvikling, ventilasjon, varme, kjøl og frys, lysanlegg, solcelle og byggautomasjon/SD-anlegg.
Stad: Heile Noreg
Areal: Ca 500 000 m².
År: 2015 - til i dag
Fornybar energi: > 8 GWh Solenergi

RELATERTE PROSJEKTER