Helse Førde – Grønt Sjukehus

Helse Førde ser også sitt samfunnsansvar at desse ressursane blir nytta optimalt. Dette førte til at Helse Førde ynskja å innføre energiledelse for organisasjonen sin. Då føretaket allereie er sertifisert ISO 14 0001, var mykje av grunnstrukturen på plass. 

Enøk-senteret gjennomførte eit tilpassa kursopplegg i energiledelse for avdelingane, og følgde opp implementeringa. I tillegg bistod Enøk-senteret kartlegginga av tiltak og implementeringa av EOS.

Byggherre: Stein Are Lindstrøm, Prosjektleiar Autmasjon og Energileiing
Oppdrag: Enøk-senteret har hatt ansvar for kursing og innføring av energiledelse, bistand energioppfølging og Enova søknadsarbeid/rapportering.
Fagområde: Har jobba kontinuerleg med tverrfagleg rådgjeving. Fag vi har jobba med er mellom anna organisasjonsutvikling, energieffektivisering, varme,ventilasjon, kjøling, fjærn/nærvarme, fjordvarme, SD-anlegg , EOS
Stad: Sogn og Fjordane
Areal: 90 430 m2
År: 2016-18

RELATERTE PROSJEKTER