Rolls Royce Marine AS, Energiledelse i Industri

Marinedivisjonen til Rolls-Royce er verdensledende innen skipsdesign og -utstyr til offshorefartøy, kyst- og nærskipstrafikk, ferger og kystvaktskip. Omlag 25.000 skip i verden seiler med utstyr fra Rolls-Royce, og store deler av dette er utviklet og produsert i Norge. Dette inkluderer motorer, framdriftssystemer, dekksmaskineri, kontroll- og automasjonssystemer og elektriske systemer.

Enøk-senteret har tidlegare gjort analyser ved Rolls Royce avdeling Ulsteinvik. Desse har vore nytta ved Enøk-arbeid, og mange tiltak er gjennomførde.

i 2018-23 har vi bidratt ved utredning av spillvarme frå maskiner og trykkluft, samt med gjennomføring av flere slike prosjekt.

Byggherre: Rolls Royce Marine AS, Oddbjørn Dimmen, HMS-ansvarleg
Oppdrag: I 2017 gjorde vi avtale med Rolls Royce Brattvåg, om innføring av Energiledelse, støtte frå Enova, og vi har no også avtale med avdeling Ulsteinvik. Vi har også bidratt i fleire gode prosjekt, med utredning og prosjektstøtte.
Fagområde: Ved Energiledelse kursar vi bedrifta og innfører rutiner i tråd med ISO 50001. Vidare gjer vi Enøk-analyser, og etablerer web-basert energioppfølging, med omfattande energimåling. Ved avdeling Ulstein har vi også søkt Enova om støtte til skifte til LED-lys i Industrihall.
Stad: Ulsteinvik og Brattvåg
År: 2017-til i dag

RELATERTE PROSJEKTER