MOWI – En blå revolusjon

Eit viktig ledd i dette, er å få oversikt og kontroll over ressursbruken. MOWI Norway har då valt å innføre energiledelse og EOS i store delar av verdikjeda si. Enøk-senteret har kursa i energiledelse, gjennomført analyser og oppretta EOS for slaktefabrikkane og smoltanlegga i region Midt og Sør. I denne prosessen har ein fått kartlagt aktuelle tiltak, og fått etterprøvde effekt av gjennomførte tiltak, samt forenkla oppfølging av energi og oksygen. 

I tillegg til dette har Enøk-senteret skaffa midla frå ENOVA til skifte av diesel-generator til landstraum for oppdrett i sjøvann.

I etterkant av prosjektet leverer vi energioppfølgingssystem for alle smoltanlegg.

Byggherre: MOWI , John-Ivar Sætre Produksjonssjef Ferskvann Midt, Reidar Våge Produksjonssjef Ferskvann Sør
Oppdrag: Ansvar for kursing og innføring av energiledelse, analyse, energioppfølging og bistand Enova søknadsarbeid/rapportering
Fagområde: Har jobba kontinuerleg med tverrfagleg rådgjeving. Fag vi har jobba med er mellom anna organisasjonsutvikling, ventilasjon, varme, kjøl og frys, lysanlegg, varmepumpe og SCADA/SD-anlegg.
Stad: Vestlandet
År: 2015-til i dag

RELATERTE PROSJEKTER