ASKO OSLOFJORD AS - Energi og miljø i byggefase

Enøk-senteret følgjer opp ASKO-konsernet med energiovervaking på alle grossistlager.

I det nye prosjektet ved ASKO OSLOFJORD har vi også levert det web-baserte EOS-systemet Energinet i byggefase. Energinet har enkelt brukargrensesnitt og leverer rapportar på mail. Slik kan dei enkelt følgje med, informere og rapportere på energiforbruk, CO2-utslepp, vannforbruk og avfallssortering.

Les også meir om prosjektet her:  ASKO OSLOFJORD AS

ASKOs bærekraftsplattform innebærer mellom anna vern av norsk matproduksjon og å ikkje bygge på dyrka mark. Sitatet i ingressen er henta frå Retailmagasinet sin artikkel: ASKO OSLOFJORD fikk jordvernpris.

Byggherre: ASKO OSLOFJORD AS
Oppdrag: I 2018 gjorde vi avtale med ASKO OSLOFJORD om å levere web-basert energioppfølging, Enerinet, i byggefase
Fagområde: Energioppfølging, vassforbruk, avfallsortering
Stad: Sande
Areal: 27700 m2
År: 2018-23
Fornybar energi: Solceller

RELATERTE PROSJEKTER