AMFI med store energiresultat

Sidan 2003 har Enøk-senteret jobba kontinuerleg saman Amfi Drift/Olav Thon Gruppen. Fokus har heile vegen vore energieffektivisering i deira kjøpesenter. Enøk-senteret har jobba med 107 kjøpesenter frå Svalbard i nord til Kristiansand i sør. I denne periode er det generert energireduksjon på over 150 GWh, som tilsvara energibruk for 6.000 eneboligar. 

Byggherre: AMFI Drift/Olav Thon Gruppen, Kjetil Moen, Driftssjef Konsern-Kjøpesenter
Oppdrag: Enøk-senteret har hatt ansvar for analyser, energioppfølging, oppfølging gjennomføring tiltak, energiombud/ITB i byggeprosjekt, prosjektleder i Enova søknadsarbeid/rapportering i desse åra. Energieffektiviseringsarbeid for alle kjøpesenter i Amfi sin kjøpesenter er av dei aller beste i klassen på energibruk pr. m².
Fagområde: Har jobba kontinuerleg med tverrfagleg rådgjeving og oppfølging innan drift av tekniske anlegg. Fag vi har jobba med er mellom anna ventilasjon, varme, kjøling, lysanlegg og byggautomasjon/SD-anlegg.
Stad: Heile Noreg
Areal: Over 1.500.000 m².
År: 2003-til i dag

RELATERTE PROSJEKTER