Sibelco Nordic AS, Energisparing i Industri

Sibelco-gruppen er et multinasjonalt konsern med meir enn 200 produksjonsstader over heile verden og med et team på rundt 10.000 tilsette i 42 land. Konsernet leverer eit bredt spekter av industrimineral til spesialformål.  I Norge har Sibelco produksjon på Åheim, Stjernøya, Spone og Fossbekk. Sibelco-konsernet har høge miljøstandardar, og Avdelinga på Åheim tok først kontakt for å lage analyse her, i 2012. Vi fann fleire gode tiltak, og avdelinga valde å gå vidare ved å innføre Energiledelse med støtte frå Enova. Seinare gjekk alle avdelingar inn for Energiledelse.

Enøk-prosjektet ved Sibelco har vore svært vellykka, og Enova nyttar det som eksempel i denne artikkelen;  Energiledelse ga store besparelser

Gjennom Energiledelse ved Åheim vart fleire tiltak kartlagd. Det vart montert omfattande energimåling for å dele forbruket etter bygg og produksjon. Ein innførte energiledelse og forankra det med sertifisering etter ISO 50001-standarden.

Det var avdekka godt potensiale ved sandtørka for Olivin, men det krevde god prosjektering for å lykkes. Ein henta difor Enova-støtte til kartlegging og prosjektering. Enøk-senteret har seinare stått for: - Leveranse av varmegjenvinning til sandtørke.

- Ombygging ventilasjon, med betre varmegjenvinning

- Generell støtte / dialog, for eksempel ved optimalisering av tørke, sekvensstyring av transportband, varmegjenvinning frå trykkluft, LED-lys o.a.

Gjennom arbeidet har ein funne fleire tiltak. I 2019 vart desse vurdert i ny analyse, som grunnlag for nye prosjekt.

i 2018-23 har vi vore involvert i varmegjenvinning og elektrifisering av sandtørke ved avdeling Stjernøya.  Ved Åheim er vi involvert i elektrifisering av maskiner og køyretøy.

Enova om prosjektet:  Energiledelse ga store besparelser Slik sparer Sibelco Åheim millioner med energiledelse

Byggherre: Sibelco Nordic
Fagområde: Energileiing, ENØK
Stad: Åheim, Stjernøya, Fossbekk og Spone
År: 2012 - til i dag

RELATERTE PROSJEKTER