Forretningsbygg Naustdal

Riksantikvaren sette høge krav til tilpassing av bygget i forhold  til kyrkja. Omgjevnadane og bygget har difor fått ein arkitekturdesign som er på lag med parklandskapet. Parkområdet på vestsida av bygget skrår opp på taket og kan nyttast som del av parkområdet. Bygget har ein tilnærma kvadratisk form innvendig og er om lag 1500 m2 BTA. Hovudfasaden med glassfelt vender seg mot parkeringsplass og tilkomst frå riksvegen. Ytterveggen er i innfarga svarte betongelement. Daglegvarebutikken har blitt ein suksess frå dag 1!

Forretningsbygg frå parkenFrå parkeringGangveg til parkenMøteplassNaustdal kyrkje og parken med forretningsbygg
Byggherre: Sjøsanden Eigedom AS
Oppdrag: Konseptfase, forprosjekt, detaljprosjekt
Fagområde: Arkitektur og landskapsarkitektur
Prosjektnr.: 10120
Stad: Naustdal
Areal: 1500 m2 BTA
År: 2015

RELATERTE PROSJEKTER