Mulighetsstudie, Lillehammer

Utgangspunktet for alle områdene var å legge gode premisser for mer urban transformasjon av bydelssentrene og endre dagens prioritering av bil og store, utflytende parkeringsareal rundt nærbutikken. Nye, tydelige gangforbindelser, definerte gatetverrsnitt og stedstilpassa typologi, sammenhengende grønnstruktur, kvartalslekeplasser og uteområder som innbød til uorganisert aktivitet, var viktig for å sikre attraktive utviklingsområder. Sosiale møteplasser, publikumsretta fasader på bakkeplan og definering av offentlige, halvoffentlige 

Kontaktinfo BH/PL:                       
Henrik Natvig, Prosjektleiar, Lillehammer kommune +47 61 10 52 74
henrik.natvig@lillehammer.kommune.no


Byggherre: Lillehammer kommune
Oppdrag: Mulighetstudie
Prosjektnr.: 22195
Stad: Lillehammer
År: 2022

RELATERTE PROSJEKTER