Utsiktsplass Kjenndalen

Ein liten utsiktsplass innerst i Kjenndalen med utsikt til breen må oppgraderast. Når cruiseturistar kjem med buss blir det for mykje folk til at utsiktsplassen fungerte godt. Det vert kø, og folk står i vegen for kvarandre.

Vårt svar var å forsiktig tilrettelegge for ei «rundkøyring» slik at ein får ein naturleg flyt av folk, samtidig som ein kan gå til sides og sette seg ned på nye sitteplassar utan å skape kø. Tiltaket vart utført av svært kyndig maskinførar og er godt integrert i originalt terreng. Enkle solide benkar i heiltømmer fundamentert på enkle stålbein tolar snøfonner om vinteren og gjev ei enkel og heilheitleg løysing.

Prosjektkostnad: 60 000 kr
Kontaktinfo BH/PL: Tor Arne Hauge
Nasjonalparkforvaltar og sekretær for Jostedalsbreen nasjonalparkstyre
57 64 32 33 / 90 19 24 71, toaha@statsforvalteren.no

Byggherre: Jostedalsbreen nasjonalparkstyre
Oppdrag: Konseptfase, Skisseprosjekt
Prosjektnr.: 20199
Stad: Kjenndalen
Areal: 1000 m2 BTA
År: Ferdigstilt august 2022

RELATERTE PROSJEKTER